logo

Energeticky úsporná opatření bytového domu č.p. 93, Pražmo


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008566
Projekt: Energeticky úsporná opatření bytového domu č.p. 93, Pražmo, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatření v rámci celkové rekonstrukce bytového domu č.p. 93 v obci Pražmo – Rajmaneum.

Projekt je současně spolufinancován z dotace Moravskoslezského kraje.

 


logo

Chodníky Pražmo

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Aktivita BEZPEČNOST DOPRAVY
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005655
Projekt: Zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v centru obce Pražmo, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v obci Pražmo, umožnění pohybu po obci Pražmo i handicapovaným formou bezbariérovosti chodníků, zkvalitnění života ve venkovské oblasti, díky vybudování nového chodníku.

 


Partnerské město Niemodlin

Program INTERREG V-A ČR-Polsko

Po stopách rodů Pražmů
1. 2. 2017 – 31. 1. 2018

Pražmo

Niemodlin

Přeshraniční dědictví rodu Pražmů

Niemodlin

www.niemodlin.pl