Krajský úřad MSK informuje o realizaci projektu MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“.

Projekt se soustředí na informovanost, vzdělanost a podporu pečujících osob – neformálních pečovatelů a je realizován od března roku 2020 do června roku 2022.

Tento způsob podpory pečujícím osobám je poskytován zdarma.

Metodickou podporu provázejícím pracovníkům poskytuje odborná specialistka Mgr. Markéta Vaculová, tel. 731 406 570,

e-mail: vaculova.marketa@seznam.cz.

V případě dotazů a námětů se také můžete obrátit na garanta této aktivity Mgr. Michaelu Valentovou, tel. 595 622 649,

e-mail: michaela.valentova@msk.cz.

leták provázení pro pečující osoby