Rekonstrukce místních komunikací – září 2008

Velmi špatný stav místní komunikace u kravína v Rovni byl opraven koncem září 2008 za pomocí recyklátu ve spolupráci se Zemědělským družstvem Raškovice, které je provozovatelem místního kravínu. Zemědělské družstvo zaplatilo dle dohody polovinu celkových nákladů.

Vybudování klubu pro mládež – rok 2008

Klub pro mládež se začal budovat na jaře roku 2008 a to za výrazné pomoci naší mládeže. Bohužel, dosud není Klub provozovaný, neboť stavební úřad stále nevydal potřebné povolení ke změně užívání. Fotodokumentace bude doplněna zanedlouho.

Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Do obory

V září 2008 byla provedena komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Do obory. Součástí ní byla výměna všech dřevěných sloupů, jejich instalace na betonové patky (což původně nebylo) a výměna el. vedení za kabelové izolované. Samotná světla byla vyměněna již s předstihem.