Klub českých turistů, odbor Beskydy vydal ve spolupráci s Muzeem Těšínska a Farností Dobrá novou benefiční knihu „Prašivá“, kdy celý výtěžek z jejího prodeje bude věnován na obnovu chaty a údržbu kostelíka na Prašivé.