Poté, co někteří dodavatelé ukončili činnost, přešli jejich zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky energie jim pokračují. Dodavatelé poslední instance (DPI) všem zákazníkům poslali oznámení, dopisy, rozpisy záloh, avšak podle posledního jednání mezi ERÚ a DPI je stále ještě přibližně čtvrtina (z cca 900 tisíc) zákazníků bez kontaktu, tj. nijak nereagují, nevyvinuli žádný kontakt např. ke změně dodavatele ani neuhradili zálohu, ani jinak DPI nekontaktovali. Částečně to může být v důsledku nekvalitních kontaktních údajů předaných od původního dodavatele (zejm. skupiny Bohemia energy). Z velké části tak půjde o zákazníky, kteří o tom, že jsou v režimu DPI vůbec nevědí, neboť jim oznámení od DPI nepřišlo, a nepochybně bude velká část seniorů, osamělých lidí, kteří možná i oznámení od DPI dostali, ale nejsou sami schopni se v situaci zorientovat nebo ji samostatně bez pomoci řešit.

Na tyto tzv. bezkontaktní zákazníky je nyní zaměřena naše společná kampaň. Cílem je vyhledat a zaktivovat maximální počet z této skupiny zákazníků, protože režim DPI je pouze na 6 měsíců, a v tomto horizontu je nutné situaci řešit a přejít na standardní smlouvu.

ERÚ připravil k tomu účelu pro města a obce jednoduchý leták zamířený právě na nejzranitelnější skupinu zákazníků, kteří jsou potencionálně právě ti, kteří potřebují pomoc. Jde o to, aby upoutal pozornost a aktivoval potencionální klienty po Bohemia energy k tomu, aby se začali o svoji situaci zajímat, zjistili, zda se jich týká a případně vyhledali pomoc.

leták senioři

https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost