Dotace na kotle

DOTACE OBCE PRAŽMO

2. výzva Programu na podporu výměny kotlů v obci Pražmo

Zastupitelstvo obce Pražmo dne 13. 2. 2014 schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Obec Pražmo, Pražmo 153, IČ: 00576999, zastoupený starostou obce.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat osobně v jednom podepsaném originále v českém jazyce
na adrese podacího místa:

Obec Pražmo
739 04 Pražmo 153

Zahájení příjmu žádostí: 6. 8. 2014
Ukončení příjmu žádostí: 19. 12. 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)

1. výzva Programu na podporu výměny kotlů v obci Pražmo

Zastupitelstvo obce Pražmo dne 13. 2. 2014 schválilo vyhlášení dotačního programu na podporu výměny kotlů.

Vyhlašovatelem Programu je Obec Pražmo, Pražmo 153, IČ: 00576999, zastoupený starostou obce.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat osobně v jednom podepsaném originále v českém jazyce
na adrese podacího místa:

Obec Pražmo
739 04 Pražmo 153

Zahájení příjmu žádostí: 24. 2. 2014
Ukončení příjmu žádostí: 30. 7. 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných kotlů je průběžně aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím, obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)

Slučitelnost s jinými dotačními tituly:

TATO DOTACE JE SLUČITELNÁ S DOTAČNÍM TITULEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ „SPOLEČNÝ PROGRAM NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ“ A TO ZA PŘEDPOKLADU SPLNĚNÍ PODMÍNEK OBOU DOTAČNÍCH TITULŮ.

Kontaktní osoby:
Ing. Martina Kanioková, tel. 776 265 014, e-mail: dotacenakotle@centrum.cz
Marek Kaniok DiS., tel. 720 512 876, e-mail: starosta@prazmo.cz

Zásady:

Podmínky programu na podporu výměny kotlů (formát PDF)

Přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí podpory (formát MS Word)
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Pražmo (formát PDF)