Název

 Vyvěšeno

  Bude sejmuto

18/2021

12. 04. 2021

20. 04. 2021

17/2021

09. 04. 2021

20. 04. 2021

16/2021

Návrh závěrečného účtu Regionu Slezská brána za rok 2020

Informace o možnosti nahlédnutí  do dokumentu:

Na internetových stránkách DSO: http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty)

Do listinné podoby lze nahlédnout na adrese Nádražní 38, Paskov 739 21.

06. 04. 2021

23. 04. 2021

13/2021

17. 03. 2021

16. 03. 2024

11/2021

15. 03. 2021

14. 03. 2024

10/2021

10. 03. 2021

16. 04. 2021

16/2020

04. 03. 2020

03. 03. 2023

13/2020

27. 02. 2020

26. 02. 2023