Milí přátelé,

rádi bychom Vás informovali o blížící se uzávěrce grantové výzvě Nadačního fondu Hyundai – grantové řízení je otevřené do 25. září 2020 do 14:00. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji. Za určitých podmínek se mohou hlásit i školy a obce. Grantové řízení spravuje Nadace OSF.

 

 

Cílem grantů je podpořit lokální spolky, které bojují s nedostatkem financí, a to zejména na projekty, jež by pomohly zvýšit zapojení občanů do místního dění, oživit veřejný prostor a budovat sousedskou pospolitost. Tedy právě na projekty, které pomohou zlepšit kvalitu života v Moravskoslezském kraji. Žádat o příspěvek mohou právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí). Za určitých podmínek se mohou hlásit i školy a obce.

 

Celkový popis a pravidla grantové výzvy

 

V minulém roce bylo podpořeno celkem 14 projektů. Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí začal produkovat skutečně zdravý a kvalitní med. Na zámku v Bílovci byla vytvořena interaktivní expozice, která přibližuje život běžných lidí. Sokolníci ve Štramberku vybudovali klubovnu pro ekologické vzdělávání žáků mateřských i základních škol; chtějí tak zamezit trendu odcizování se přírodě. Bylo revitalizováno okolí evangelického kostela v Ostravici nebo zahrada při Centru sociální pomoci Třinec, na jejíž údržbě se klienti dále podílejí.

 

 

  • Maximální výše nadačního příspěvku je 500 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena). Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.
  • Projektová žádost se vyplňuje jen elektronicky na stránkách granty.nadaceosf.cz; před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádala o podporu); pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele. Výsledky grantového kola budou zveřejněny na začátku prosince 2020.
  • V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, zašlete svůj dotaz na adresu lucie.zubkova@osf.cz (dotazy k obsahu projektu) nebo na adresu petr.svatos@osf.cz (dotazy k systému Grantys a případným technickým problémům). Kompletní znění výzvy naleznete zde
  • Informační leták k případnému vyvěšení si můžete stáhnout zde.

Těšíme se na spolupráci.

 

S přátelským pozdravem,

Lucie Zubková a tým Nadace OSF

 

© 2020 Nadace OSF

Hradecká 18

Praha 130 00

Česká republika

osf@osf.cz / www.osf.cz

Odhlášení