Vážení a milí spoluobčané,

naše obec zpracovává nový strategický dokument, ve kterém chceme stanovit směr, kterým se budeme ubírat v dalších letech. Víme, že správně nastavený strategický plán by měl odpovídat potřebám občanů a zároveň našim finančním možnostem. Strategický plán se nám navíc bude hodit i při získávání dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Proto hledáme shodu názorů vás – občanů a představitelů obce.

Průzkum je anonymní a získané výsledky poslouží výhradně jako podklad pro zpracování strategie rozvoje. Je vám více než 15 let? Zapojte se, vyplňte dotazník a přispějte svým pohledem na obec. Řekněte o této možnosti i svým blízkým a přátelům.

Tento dotazník můžete vyplnit:

online na tomto odkazu: http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/631670/pruzkum-nazoru-obcanu-prazma.html

 nebo v papírové formě prostřednictvím Pražmovských ozvěn, kde bude dotazník přílohou příštího vydání, které vyjde v první polovině června.

Každý vyplní dotazník pouze jednou!

Sběr odpovědí běží do pátku 9. 7. 2021, papírové dotazníky můžete odevzdat v úředních hodinách do sběrného boxu na obecním úřadě nebo vhodit do poštovní schránky na budově obecního úřadu.

Vyplňte dotazník a vyjádřete tak svůj názor! Děkuji za spolupráci a váš zájem.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce