Partnerské město Niemodlin

Program INTERREG V-A ČR-Polsko

Po stopách rodů Pražmů
1. 2. 2017 – 31. 1. 2018

Pražmo

Niemodlin

Přeshraniční dědictví rodu Pražmů

Niemodlin