Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

A) do datové schránky školy     n66j7cn,
B) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)   
zsraskovice@centrum.cz
,
C) poštou,
D) osobní podání ve škole

Termín pro podání žádosti od 1.dubna 2020 – 28.dubna 2020 včetně.

Tiskopisy k přijetí i odkladu, zápisový list  jsou ke stažení na webu školy zsraskovice@centrum.cz

K odkladu je třeba doložit potřebná stanoviska poradenských zařízení a ošetřujícího lékaře.

Hana Kachtíková

ředitelka ZŠ a MŠ Raškovice