V říjnu 2008 došlo k vysekání smrkového živého plotu a to z několika následujících důvodů. Živý plot byl přerostlý, špatně udržovatelný a hrozilo jeho sesychání. Zbytečně bránil výhledu do prostoru starého hřbitova, přičemž se na něm scházeli nejrůznější vandalové, ničili pomník, zanechávali nepořádek a hlavně svým chováním zneuctili památku dávno zesnulým i bývalého kostela. Zároveň se v poslední době plot stával stínem sexuálního devianta, který svým odporným chováním obtěžoval kolemjdoucí maminky a děti. Na jaře příštího roku dojde k další úpravě prostoru, případně výsadbě nového živého plotu, který bude nižší a s lépe udržovatelných rostlin.