Chcete ovlivnit rozvoj v obci? Zveme všechny občany na projednání Strategie rozvoje obce, které se bude věnovat představení výstupů a záměrů, které obec plánuje zahájit nebo zrealizovat v období 2021 až 2025. Přijďte dne 25.10.2021 v 17. hodin na jednání zastupitelstva obce Pražmo,  kde se bude dokument projednávat.

Nicméně proces strategického plánování stále probíhá a cílem obce je strategii rozvoje zpracovat tak, aby neopomněla žádnou důležitou skutečnost či aktivitu. Zapojte se proto, prosím, do připomínkování strategie pomocí formuláře připomínky. Konstruktivní podněty a návrhy občanů jsou vítané. Vaše připomínky můžete zasílat do 15.10.2021 na adresu zpracovatele: franek@aqe.cz, 734 318 222.

Zpracování strategie rozvoje obce je realizováno v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“,

registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731.

 

Pavel Franěk

Recepce: +420 542 213 199 | M: +420 734 318 222

franek@AQE.cz | www.AQE.cz

Přílohy

Strategie rozvoje obce Pražmo

Připomínky formulář