Velmi špatný stav místní komunikace u kravína v Rovni byl opraven koncem září 2008 za pomocí recyklátu ve spolupráci se Zemědělským družstvem Raškovice, které je provozovatelem místního kravínu. Zemědělské družstvo zaplatilo dle dohody polovinu celkových nákladů.

Místní komunikace za benzínovou stanicí byla opravena za poloviční finanční spoluúčasti obce Raškovice, jelikož se nachází na rozhraní katastrů a slouží občanům obou obcí.