Vláda ČR rozhodla o povinné ochraně obličeje na veřejnosti a určila speciální dobu nakupování pro seniory, a to od 19. března 2020.

Lidé pohybující se mimo domov jsou povinni nosit jakoukoliv ochranu obličeje – roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Pro seniory a handicapované bude nově platit nová otvírací doba v obchodech, a to od 7 do 9 hodin, navíc mohou mít doprovod. Ostatní v tu dobu do obchodů nesmí. Jde o změnu původního času od 10 do 12 hodin, podle maloobchodů se ale jedná o vhodnější dobu pro seniory. (více na https://www.vlada.cz/).

V době od 10 do 12 hodin budou pouze občanům nad 65 let zpřístupněné také pobočky České pošty (https://www.ceskaposta.cz/-/omezeni-pobocek).