Ministerstvo vnitra v souvislosti se šířením nákazy koronavirem doporučuje lidem, aby zejména při nakupování a cestování hromadnou dopravou používali jakoukoliv ochranu obličeje, tedy kromě roušek také například šátky. Každá ochrana obličeje je lepší, než žádná. Prosíme občany Pražmo, aby tak činili a šli příkladem. Chráníte tím své blízké.