Poslední šance získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022

Kotlíkové dotace

Leták