Vážení a milí spoluobčané,

Před nedávnou dobou (přesně 20. 5.) jsem se na Vás obrátila se žádosti o vyplnění dotazníku, který je součástí aktuálně zpracovávaného strategického plánu obce. Vysvětlovala jsem důležitost vyplnění.  Nyní se na Vás obracím s podobnou žádosti znovu. Současně se totiž v rámci Regionu Slezská brána zpracovává jiný rozvojový dokument s názvem Komunitní plánování sociálních služeb.  Sociální služby a jejich zajištění v obci jsou dlouhodobě palčivým tématem a proto je důležitý každý názor.

Tento dotazník můžete vyplnit:

online na tomto odkazu : http://www.ikor.cz/_prazmo/index.php

nebo v papírové formě prostřednictvím Pražmovských ozvěn, kde bude dotazník přílohou příštího vydání, které vyjde v měsíci červnu.

Každý vyplní dotazník pouze jednou!

Sběr odpovědí běží do pátku 9. 7. 2021, papírové dotazníky můžete odevzdat v úředních hodinách do sběrného boxu na obecním úřadě nebo vhodit do poštovní schránky na budově obecního úřadu.

Vyplňte dotazník a vyjádřete tak svůj názor! Děkuji za spolupráci a váš zájem.

Mgr. Michaela Honešová, starostka obce