heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!

Úřední deska

bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
16.02.2017 07.03.2017
12/2017
Návrh rozpočtu na rok 2017
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
16.02.2017 07.03.2017
11/2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2017-2020
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
16.02.2017 07.03.2017
10/2017
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
14.02.2017 25.02.2017
09/2017
Sněm starostů Sdružení Obcí Povodí Morávky
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
12.01.2017 30.06.2017
02/2017
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
31.10.2016 31.12.2023
53/2016
Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 z. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
17.10.2016 16.10.2019
51/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ a MŠ Raškovice
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
28.06.2016 27.06.2019
37/2016
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Morávka
bylo vyvěšeno: bude sejmuto:
28.01.2016 31.12.2018
05/2016
CETIN - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
---      2006    Ing. David Foldyna     ---