heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Výstavba chodníku u kaple

Realizace této stavby byla započata na podzim roku 2004 a to v souladu s Prioritami rozvoje obce Pražmo na období let 2003-2006, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 21. 3. 2003. Tato stavba vzhledem k nepřehlednosti úseku pozemní komunikace významně posílí bezpečnost chodců, zejména dětí.

Výstavba chodníku 1

Vzhledem k tomu, že v roce 2004 Krajský úřad Moravskoslezského kraje obci na tento projekt nepřidělil žádnou dotaci, musela být stavba rozdělena do dvou etap tak, aby mohly být její náklady pokryty výhradně z rozpočtu obce. Přesto obec v letošním roce Krajský úřad Moravskoslezského kraje opět požádala o dotaci na realizaci druhé etapy a v současné době (duben 2005) čeká na jeho rozhodnutí.

Výstavba chodníku 2

Jako dlažba byl zvolen typ ?Bouzov?. Téměř po celém úseku je chodník oddělen ostrůvkem, který bude v průběhu měsíce květen 2005 zatravněn. Po vnitřní straně chodníku bude vysázen živý plot.

Výstavba chodníku 3

Druhá etapa byla zahájena dne 25. 4. 2005, bez ohledu na poskytnutí dotace. Neupravený a nevzhledný prostor, který vidíte na fotografii se tak oblékne do nového kabátu.

Výstavba chodníku 4

Celá stavba vyvrcholí úpravou okolí zastávky. Zde máte jedinou možnost spatřit jeho původní tvář.

Výstavba chodníku 5

27.4.2005

A nyní je již dílo opět v rukou stavebníků firmy Beston, s. r. o., kteří se snaží o to, aby byla stavba v druhé polovině května hotova. Na fotografii můžete zřetelně spatřit zúžení chodníku z důvodu kapličky, která zasahuje do jeho profilu. Správa a údržba silnic nepřipustila rozšíření chodníku na úkor komunikace ani o jeden centimetr.

Výstavba chodníku 6

Jsme přesvědčeni, že stavba nesplní svůj účel jen v oblasti bezpečnosti, jelikož vymezení ploch pro chodce a pro vozidla, která se v místě hojně pohybovala, jak po hlavní komunikaci, tak po parkovišti bude rovněž z estetického hlediska žádoucí.

Výstavba chodníku 7

1.5.2005

Jsou opravdu rychlí, okolí zastávky je již téměř hotovo. Rýsuje se to jako velmi pěkná stavbička.

Výstavba chodníku 8
Výstavba chodníku 9

26.5.2005

A je to hotovo, myslím, že se to docela podařilo. Doufám, že nás Krajský úřad nezklame a poskytne nám nějaké ty penízky. Moc bychom je potřebovali. Je pravdou, že "Zlí jazykové" tvrdí, že je chodník zbytečný a ubral mnoho místa v komunikaci i na parkovišti. Jsme však názoru, že jasné vymezení prostoru pro chodce a pro auta je v dnešní době nutností. A kritikové, dejte si ruce na srdce, nevypadá to nyní mnohem lépe?

Výstavba chodníku 10
Výstavba chodníku 11
Výstavba chodníku 12
---      2006    Ing. David Foldyna     ---