heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!

Likvidace černé skládky

1.5.2005

Na fotografii můžete vidět svah za starým hřbitovem, který byl po mnoha léta zavážen nejrůznějším odpadním materiálem, zejména popelem, stavební sutí, plevelem apod. Jsme přesvědčeni, že nejlepším řešením, jak zamezit dalšímu rozšiřování této černé skládky je likvidace dosavadního návozu. Doufáme, že tímto opatřením již tento prostor nebude pro skládkování odpadu lákavý.

skládka 1
pohled na skládku

Zaměstnanci obce již provádějí pálení klestí a sběr nerozložitelného odpadu (plastů apod.), kterého na této skládce naštěstí není mnoho. Následně se pomocí bagru zlikviduje neorganický odpad (stavební suť, velké kameny a náhrobky apod.) a terén zarovná. Po návozu hlíny se prostor oseje travou.

skládka 2
práce na skládce
skládka 3
pálení klestí

Konečnou úpravu však budou muset provést pracovité ruce lidí, nikoliv mechanizace. V tomto ohledu nám spolupráci přislíbil pan farář, který na nedělní bohoslužbě spoluobčany vyzval k malé brigádě.

skládka 4
pohled na skládku z druhé strany

26.6.2005

Takto to vypadá po nevelkém zásahu bagru. Šikovný pán Stachura to zvládnul velmi dobře, posuďte sami. Kus práce se však musí ještě udělat. Jen pevně věříme, že již nikdy nikoho nenapadne na toto místo (a nejen na toto) uložit jakýkoliv odpad. Jakákoliv snaha o likvidaci takovýchto černých skládek je pak zcela zbytečná.

skládka 5
skládka 6
skládka 7
skládka 8
---      2006    Ing. David Foldyna     ---