heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!

Mateřská škola

13. 7. 2005

Jelikož jsme zjistili, že zdi ve sklepních prostorách budovy MŠ jsou velmi vlhké, což nám bylo rovněž vytknuto kontrolou hygienické služby, bylo rozhodnuto o provedení odizolování základů. Na obrázcích můžete vidět speciální fólii, kterou jsou pokryty odkopané základové zdi. Voda stékající k základům bude odváděna vhodnou drenáží. Součástí díla je rovněž výměna svodů dešťové vody. Stavební práce, které by měly být ukončeny nejpozději do 15. 7. 2005 provádí firma Aquasan.

provádění izolace
provádění izolace
provádění izolace
---      2006    Ing. David Foldyna     ---