heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!

Úprava hřbitova a okolí

Postupné zvelebování hřbitova již bylo zahájeno před několika lety, kdy byla na místo staré nevzhledné márnice umístěna dřevěná zvonička. Z důvodu nedostatku finančních prostředků jí však stále chybí několik detailů, které jí dozdobí k dokonalosti. Jedná se o pokrytí spodní stříšky šindely, omítnutí základů, či doplnění o dřevěné květinové truhlíky před vchodem, včetně terénních úprav. To vše by mělo být dokončeno v letošním roce.

zvonička 1

Jak již bylo zmíněno, vstup do zvoničky budou po jeho stranách zdobit dva dřevěné truhlíky s květinami.

zvonička 2

Rovněž vstupní prostor na hřbitov, který byl velmi poškozen, zejména při likvidaci staré márnice dostal v loňském roce (2004) nový kabát. Posuďte sami. Samozřejmě, na terénních úpravách kolem, se ještě bude pracovat. Před nedávnem jsme také dokončili projekt nové vstupní brány na hřbitov, doufejme, že se brzy podaří realizovat.

vstup na hřbitov

Jistě jste si všimli, že vstup na hřbitov již nehyzdí ta strašlivá kupa odpadků. Tento prostor se rovněž v průběhu roku 2004 podařilo zkultivovat do takové míry, že dnes by jste jen těžko věřili, že tam kdy nějaká skládka byla.

zrušená skládka

Skládka odpadu byla zlikvidována, proto by nebylo na místě znovu začínat, co vy na to?

stop dalším odpadkům

V přední části bývalé skládky bude vybudován prostor pro uložení kontejneru a popelnic, případně kompostiště o rozloze cca 15x20 m. Prostor bude samozřejmě vhodně oplocen tak, aby nerušil celkový dojem.

pohled na upravený prostor 1

Až hlína zaroste travou, celý prostor splyne s okolní loukou. Zadní a spodní část oplocení výše zmíněného prostoru pro kontejnery bude tvořit živý plot.

pohled na upravený prostor 2

26. 6. 2005

V rámci snažení upravit hřbitov a jeho okolí zastupitelstvo obce rozhodlo, aby byl prodloužen odvodňovací žlab na ul. Kostelní až k samotnému hřbitovu. Tato úprava je nutná, zejména z důvodu zamezení neustálého naplavování nečistot z komunikace na louku pod ní.

pohled na nový odtokový žlab
pohled na nový odtokový žlab

Tuto drobnou stavbu provedla firma Beston.

pohled na nový odtokový žlab

3. 9. 2005

Pokračují drobné úpravy naší malebné zvoničky na hřbitově. Po několikeré urgenci byly dodány šindele, kterými je pokrývána stříška základů tak, aby nejen bránila dosavadním průsakům povrchové vody do sklepních prostor, ale rovněž doplňovaly celkový styl, ve kterém je zvonička vystavěna. Do konce roku 2005 by měla být dokončena dlažba před vstupem do zvoničky a vyrobeny dřevěné truhlíky, které budou posazeny na krajích.

zvonička 3
zvonička 4
---      2006    Ing. David Foldyna     ---