heraldick?abulka
 
Nepřehlédněte!
Databáze firem Evropské databanky

Nadační fond proti korupci

Změna vytápění a zateplení mateřské školy - realizace jaro-léto 2006

O změně způsobu vytápění mateřské školy bylo rozhodnuto nejen z důvodu, že již dosluhovaly staré akumulační kamna, ale zejména proto, že stávající způsob vytápění byl velmi drahý a rovněž neekologický. Energetický audit, jehož zpracování obec zadala společnosti Tedeas, s. r. o. ukázal, že nejvhodnější variantou vytápění je instalování kotle na dřevěné peletky. Tato změna počítala i s kompletním zateplením budovy a zejména s vybudováním otopného systému včetně kouřovodu. Výše zmíněný energetický audit společně s kompletní projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost HEGA, s. r. o. spolufinancovala Evropská unie - Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF).

vytápění a zateplení MŠ 1
vytápění a zateplení MŠ 2

O letních prázdninách, když děti nechodily do školky byly zahájeny práce na I. etapě zateplení budovy, tedy na výměně veškerých stávajících oken za nové plastové pětikomorové. Úspora tepla by měla činit až 16 GJ/rok. V příštím roce bychom chtěli zateplit obvodový plášť budovy, vyměnit vstupní dveře, zateplit podlahové konstrukce v zádveří, minerální vlnou zateplit stropní konstrukce pod půdou apod.

vytápění a zateplení MŠ 3
vytápění a zateplení MŠ 4

Ihned po výměně oken byly zahájeny práce na instalaci otopného systému, budování kouřovodu o průměru 145 mm a instalaci dvou teplovodních kotlů od firmy PONAST, s. r. o. na dřevěné peletky o výkonu 2 x 25kW. Předpokládaná spotřeba pelet je 15 t/rok bez zateplení objektu. Zavážka pelet bude provedena 1x za rok autocisternou, se které budou pelety nafoukány do dvou velkokapacitních sil umístěných přímo v kotelně o objemu 18,5 m3.

A tady je máme v plné kráse. K těmto kotlům bychom rádi zakoupili modem, pomocí kterého je bude možné ovládat z mobilního telefonu. Obsluha bude moci kotle automaticky zapálit, nastavit teplotu, ventilátory apod. Pokud se vyskytne jakákoliv závada, bude ihned nahlášena na mobilní telefon. Závěrem snad jen tolik. Budeme potěšeni, když o tuto technologii projevíte zájem a po domluvě Vám budeme moci kotelnu ukázat.

kotle na peletky
kotle na peletky 2
kotle na peletky 3
---      2006    Ing. David Foldyna     ---